95.	Maalikul Mulk
05th December 2015

Maalikul Mulk

Maalikul mulk artinya Allah Yang memiliki kerajaan. Di Tangan-Nya segala kerajaan, Dia-lah Malikul amlaak (Raja di atas semua raja), kepunyaan-Nya kerajaan pada hari kiamat seluruhnya. Nama-Nya Maalikul mulk disebutkan dalam surat Ali Imraan: 26:

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير

Katakanlah, "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu." (Ali Imraan: 26)


Marwan bin Musa