Nuurus samaawaati wal ardh
05th December 2015

Nuurus samaawaati wal ardh

Nuurus samaawaati wal ardh adalah Allah pemberi cahaya langit dan bumi, Dia juga yang memberikan petunjuk/hidayah kepada keduanya dan Dia mengatur urusan keduanya.

Nama-Nya di atas ada di surat An Nuur: 35, yaitu:

الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم

"Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (An Nuur: 35)

Di antara pesan yang dapat diambil dari nama-Nya An Nuur adalah hendaknya seseorang menempuh jalan Allah, yaitu Islam, karena jalan tersebut merupakan jalan yang lurus dan terang.

Allah Ta’ala berfirman,

او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور

"(Dan) barang siapa yang tidak diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah, maka ia tidak mempunyai cahaya sedikit pun." (An Nuur: 40)

Jalan yang terang tersebut ada di dalam kitab Allah (Al Qur'an) dan Sunnah Rasul-Nya. Dengan keduanya seseorang dapat memperoleh cahaya Allah, dan dengan cahaya inilah seorang muslim melangkah. Sebaliknya, barangsiapa yang berpaling dari keduanya, maka ia akan terancam dengan ayat di bawah ini:

ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا

"Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta". (An Nuur: 124)


Marwan bin Musa