Belajar Islam

Belajar Adab & Akhlak Lebih Dulu, baru Setelahnya Belajar Ilmu

Belajar Adab & Akhlak Lebih Dulu, baru Setelahnya Belajar Ilmu

Prinsip orang-orang shalih terdahulu adalah mereka mempelajari adab, sopan santun dan tata krama, sebelum/sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Mereka sangat mendorong murid mereka untuk mengetahui adab sebelum mengajarkan ilmu. Adab-adab tersebut meliputi adab kepada diri sendiri, keluarga, kepada guru, teman-teman dan sahabat serta adab kepada masyarakat. Imam Darul Hijrah, Imam

Adab Terpuji, Adab Menuntut Ilmu 04 Okt 2016 14:03:33