Beberapa Nasihat Sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam
10th May 2016

Beberapa Nasihat Sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam

Abdullah bin Mas’ud berkata, “Sungguh, aku bersumpah dengan nama Allah meskipun isinya dusta lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan nama selain-Nya meskipun isinya benar.

Ibnu Uyaynah berkata, “Amr bin ‘Ash berkata, “Orang yang berakal bukanlah orang yang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi orang yang berakal adalah orang yang mengetahui mana yang lebih baik di antara dua keburukan.

(Siyar A’lamin Nubala 3/74)


Marwan bin Musa