Kesungguhan Al Ahnaf dalam Beribadah
13th May 2016

Kesungguhan Al Ahnaf dalam Beribadah

Ada yang berkata kepada Al Ahnaf, “Engkau sudah tua, dan puasa itu dapat melemahkan tubuhmu.” Al Ahnaf menjawab, “Sesungguhnya aku melakukannya sebagai bekal untuk perjalanan yang panjang.”

Ada yang mengomentari kebiasaan beliau, “Kebanyakan shalat yang dilakukan Al Ahnaf adalah di malam hari. Terkadang Ahnaf meletakkan jarinya ke atas pelita lalu berkata, “Rasakanlah.” Ia berkata kepada dirinya, “Wahai Ahnaf! Apa yang membuatmu melakukan perbuatan itu pada hari ini.”

(Siyar A’lamin Nubala 4/91, 92)


Marwan bin Musa